Nowe zasady wypłacania odszkodowań za opóźniony pociąg i regulacje dotyczące sprzedaży wspólnych biletów przez przewoźników, polepszenie sytuacji podróżnych z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zmiany w zasadach oferowania usługi przewozu rowerów – to tylko niektóre istotne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Nowelizacja obowiązuje od 7 czerwca 2023 r.