miniatura

CUDZOZIEMIEC A ZGUBIONY PASZPORT Z WAŻNĄ WIZĄ. CO NALEŻY ZROBIĆ?

28.05.2024 08:12 0 komentarze

Wiza uprawnia cudzoziemca do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce. Ma ona formę naklejki, którą umieszcza się w dokumencie podróży (najczęściej paszporcie). Zdarza się, że cudzoziemiec gubi paszport i tym samym wizę, która zapewnia mu legalny pobyt. Co...

miniatura

OSOBA BEZROBOTNA A PODJĘCIE PRACY LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

16.04.2024 07:49 0 komentarze

Każda osoba bezrobotna, która zarejestruje się w urzędzie pracy ma zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z posiadanego statusu. Jednym z obowiązków jest zawiadomienie urzędu pracy o podjęciu pracy lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej....

miniatura

POBYT KRÓTKOTERMINOWY CUDZOZIEMCA A PRACA W RP

13.04.2024 10:38 0 komentarze

Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt oraz zezwolenie na pracę. O ile z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę obcokrajowiec może być zwolniony, o tyle dokument pobytowy, i to taki, który up...

miniatura

ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

10.04.2024 08:37 0 komentarze

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę...

Zamknij [X]