Epidemia COVID-19 - niejako z natury wymusiła na obywatelach częstszy niż normalnie kontakt z funkcjonariuszami Policji. Taka sytuacja powoduje, że wielu cywilów nie ma pojęcia za bardzo z kiom rozmawia lub na kogo ma baczenie w czasie wypełniania obowiązków przez policjantów umundurowanych. - Tutaj warto zwrócić uwagę, że Ustawa o Policji daje funkcjonariuszom dość pewne spektrum pracy bez munduru - w sortach cywilnych, za które policjanci otrzymują ekwiwalent finansowy. Praca operacyjna w interesie państwa opłacana oczywiście przez podatników od dawna wykonywana jest tak, aby ukryć policjanta wśród obywateli w sposób skuteczny. - Epidemia podzieliła społeczeństwo Polaków w zakresie uprawnień Policji wobec obywateli ale także zbyt wielu Polaków nie wie nic o uprawnieniach Policji w czasie wykonywania służby. - Warto zapoznać się z ustawą o Policji a także interesować się obowiązkami podporządkowania się poleceniom wydawanym przez policjantów umundurowanych lub nieumundurowanych legitymujących się legitymacją lub odznaką z wyraźnym numerem personalnym. (RedNacz)