Za naruszenie tym samym czynem więcej niż jednego przepisu prawa drogowego kierowca może otrzymać dowolnie wysoką sumę punktów karnych, które się sumują. Przekroczenie granicy 24 punktów może być zatem skutkiem tylko jednego czynu. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do MSWiA o zmianę przepisów, aby chronić obywatela przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów karnych. Proponuje np., że jeśli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekraczałaby 15, to kierowca otrzymywałby ich właśnie tyle. AKTUALIZACJA: Zasada sumowania punktów (bez określania górnego limitu) niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego dyscyplinowania kierujących pojazdami mechanicznymi. Zaproponowany przez Pana Rzecznika wąski i wybiórczy charakter zmian legislacyjnych należy oceniać jako nieuzasadniony z punktu widzenia potrzeby zapewnienia optymalnego poziomu ochrony życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego - odpisało MSWiA. Resort cyfryzacji, w ramach CEK, przygotowuje zaś nową ewidencję punktową, która zastąpi ewidencję prowadzoną przez Policję i będzie tworzyć zupełnie nowy system nadzoru nad kierującymi pojazdami.