Obywatel skarży się, ze po zatrzymaniu został zwolniony bez zarzutów, ale odmówiono mu dostępu do akt jego sprawy – bo nie przewidują tego przepisy Taka luka w prawie nie znajduje uzasadnienia w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich Należałoby zatem wprowadzić podstawę prawną umożliwiającą zatrzymanemu dostęp do akt jego sprawy, niezależnie od dalszych losów postępowania Chodzi o korzystanie przezeń z pełni jego praw w toku weryfikacji zasadności i legalności zatrzymania.