Data wydarzenia: 11.03.2021 07:00 - 15.03.2021 15:00
Miejsce wydarzenia: Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Zapraszamy do udziału w 31. regionalnym konkursie na pisankę ludową i plastykę obrzędową związaną z okresem Wielkanocy, która w tym roku z powodu epidemii odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 22-27 marca 2021 r. w salach wystawienniczych Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, ul. Krakowska nr 10


Konkurs ma na celu kultywowanie, podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji zdobnictwa pisanek oraz upowszechnianie plastyki obrzędowej związanej z okresem świąt wielkanocnych.


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz instytucje kultury i oświaty z powiatów: dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), nowosądeckiego, limanowskiego, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje pisankarskie oraz wytwarzają wielkanocną plastykę obrzędową.


Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych w kategoriach:

• pisanka tradycyjna,
• pisanka współczesna,
• plastyka obrzędowa,
• stoisko wielkanocne.


Zgłoszenia


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wyłącznie pocztą tradycyjną (do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 15:00) czytelnie i dokładnie wypełnionych stosownych kart zgłoszeń na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów
z dopiskiem: PISANKA


Karta zgłoszenia oraz regulamin do pobrania w witrynie /przekierowanie/ mcksokol.pl


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Przesłano/opublikowano: 11.03.2021
fot. archiwum MCK SOKÓŁ