W dniu 24 sierpnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym rozstrzygnął pierwszy protest wyborczy złożony w związku z wyborami parlamentarnymi, których termin został wyznaczony na dzień 15 października 2023 r.