Pełna napięcia, ale i nadziei, druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w czerwcu 1983 roku, jeszcze przed zniesieniem stanu wojennego. Miesiąc wcześniej komunistyczni milicjanci zakatowali na śmierć maturzystę Grzegorza Przemyka. Papież spotkał się z jego mamą Barbarą Sadowską. Hasłem podróży apostolskiej były słowa „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” - gdyż, głównym motywem przyjazdu Papieża było wsparcie duchowe dla udręczonego przez komunistów narodu.