28 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 ustanowiony przez Sejm w 50. rocznicę tamtych wydarzeń. Tego dnia w Poznaniu wybuchł pierwszy w PRL-u strajk generalny połączony z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. O swoje prawa upomnieli się zdesperowani robotnicy poznańskich zakładów. Do buntu doprowadziły pogarszające się warunki życia i pracy spowodowane realizacją planu sześcioletniego, a także szczególnie trudną sytuacją w Poznaniu i Wielkopolsce wywołaną przymusową kolektywizacją rolnictwa, likwidacją i ograniczaniem działalności zakładów rzemieślniczych i drobnych zakładów przemysłowych, na których opierała się gospodarka tego regionu. Bezpośrednią przyczyną decyzji o wyjściu na ulicę było fiasko rozmów delegacji poznańskich robotników z przedstawicielami władz centralnych, które odbyły się w Warszawie 26 czerwca 1956 r., a także trwające w tym czasie w stolicy Wielkopolski XXV Międzynarodowe Targi Poznańskie.