Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej nawiązuje do tradycji Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, która została powołana postanowieniem królewskim z 29 września (11 października) 1816 r. jako instytucja mająca za zadanie obronę własności publicznej i interesów majątkowych Skarbu. Nawet po zniesieniu Królestwa Polskiego instytucja funkcjonowała do 1915 r. Stanowiła jedyny urząd państwowy świadczący o odrębności ziem polskich od reszty Cesarstwa Rosyjskiego – dlatego radca Prokuratorii, prof. Jan Jakub Litauer określił ją mianem „ostatniej mohikanki polskości urzędowej”, która „nie została zmieciona pędem bezrozumnej rusyfikacji”.