Rok 2023 zapisze się w historii Komendy Powiatowej Policji zapewne aferami, roszadami, mianami oraz awansami i wyróżnieniami. - Już, tak bywa w Policji - że odchodzą funkcjonariusze w wyniku nabywanych uprawnień emerytalnych, na własną prośbą lub wskutek decyzji służbowych wydawanych przez przełożonych. Dość rutynową praktyką jest dokonywanie zmian na stanowiskach kierowniczych komend powiatowych, co zapewne ma na celu regulowanie struktur - aby, nie dochodziło do zbyt "skostniałych" układów utrudniających rzetelne i praworządne realizowanie służby państwu i obywatelom.