Obywatele zgłaszają uwagi do projektu rządowego programu kredytu mieszkaniowego #naStart. Wskazują, że przewidziane kryterium wieku odnoszące się wyłącznie do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe jest przejawem dyskryminacji. Obawy budzi także nieuwzględnienie w projekcie sytuacji rodzin z dzieckiem (dziećmi) z niepełnosprawnością. Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się do ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana.