Prawa zwierząt ostały określone przez ustawodawcę na równi w wielu aspektach z prawami ludzi. - Jednak, nie każdy człowiek pojmuje, że znęcanie się nad zwierzętami stanowi poważne naruszenie porządku prawnego. - Trwa postępowanie w sprawie. - Czy, zostanie postępowaniem z postawionymi zarzutami karnymi?