27 maja – w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do organów gmin w 1990 r. – obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, ustanowiony w 2000 r. przez Sejm specjalną uchwałą na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Podkreślono w ten sposób znaczenie samorządów dla tworzenia więzi lokalnych i budowy wolnego państwa, a także bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie wielu tysięcy obywateli, które stanowi podstawę demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. 27 maja swoje święto obchodzą też pracownicy samorządowi.