Decyzje Rady Ministrów o utworzeniu nowych gmin czy zmianie ich granic są źródłem stałych konfliktów między samorządami i ich mieszkańcami. Takie decyzje często są uzależnione nie od przesłanek merytorycznych, ale "woli politycznej". Zasadniczym źródłem konfliktów na tym tle jest zaś brak sądowej kontroli nad rozstrzygnięciami Rady Ministrów