Dokument, jaki musi wytworzyć zarząd powiatu suskiego pod przewodnictwem starosty Józefa Bałosa - ma odzwierciedlać stan rzeczywisty i służyć mieszkańcom do oceny podejmowanych przez ten zarząd oraz radę powiatu suskiego uchwał w celu realizacji porządku prawnego mającego służyć wszystkim bez wyjątków mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz odwiedzającym powiat turystom. - To, jakie informacje prezentuje zarząd powiatu suskiego - stanowi o orientacyjnej wiedzy przeciętnego obywatela, jak się dzieje, jakie są warunki do życia i potencjalnego rozwoju dla obecnych mieszkańców z perspektywami dla następnych pokoleń. - Czy, jest dobrze - a może, tak sobie - to, już kwestia indywidualna postrzegania przez wszystkich, którzy pokuszą się o lekturę dokumentu mającego w sumie aż 165 stron.