W dniu 24 stycznia młodzież z wadowickiego hufca, grupa wychowawcza z Makowa Podhalańskiego, uczestniczyła w otwartych zawodach strzeleckich na strzelnicy pneumatycznej, zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy LOK oraz Klub Sportowy LOK „Czart” ze Suchej Beskidzkiej oraz „kręciła” piruety na lodowisku.

Suski LOK zorganizował zawody strzeleckie dla młodzieży mieszkającej w powiecie suskim, w których bardzo chętnie wzięli udział uczestnicy hufca, ponieważ była to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. Ponadto, spotkanie z rówieśnikami pozwoliło na integrację oraz zawarcie nowych znajomości. Podczas trwania zawodów organizatorzy bezwzględnie przestrzegali przepisów bezpieczeństwa. Wszyscy wysłuchali regulaminu obowiązującego na strzelnicy, a każdy uczestnik obowiązkowo strzelał w okularach ochronnych i wykonywał swoje zadania na wyraźne komendy sędziego. Zawody przebiegły sprawnie, w duchu sportowej rywalizacji. Po zakończeniu zawodów, młodzi ludzie z wadowickiego hufca udali się na „Biały Orlik”, aby popróbować jazdy na łyżwach. Jazda na łyżwach, oprócz dobrej zabawy, dała młodzieży wiele zdrowotnych korzyści. Łączenie strzelectwa z aktywnością ruchową ma ścisły związek, ponieważ ruch powoduje wydzielanie się endorfin, czyli hormonów szczęścia, dzięki którym poprawia się sprawność umysłu i zdolność koncentracji. Wyczyny na lodowisku przyniosły młodym ludziom dużo śmiechu i radości, co stanowiło małą rekompensatę za nie najcelniejsze strzelanie podczas zawodów. To była ostatnia propozycja dla makowskiej grupy wychowawczej na aktywne spędzanie czasu wolnego podczas tegorocznych ferii zimowych.

Fot.1 Uczestnicy podczas zawodów strzeleckich

Fot.2 Zajęcia sportowe uczestników na lodowisku

Tekst i zdjęcia – Janusz Bartoszek

HP 6-11 Wadowice

Przesłano do publikacji: 28.01.2019