Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, że z dniem 8 sierpnia 2018r.

wstrzymuje nabór wniosków o organizację stażu dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim(IV) – „Kierunek praca 30+”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z uwagi na wykorzystanie środków zaplanowanych na realizację tego zadania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-08-08