MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: SUCHA BESKIDZKA
WARUNKI PRACY

Praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie urzędu lub w godz. uzgodnionych z pracodawcą, praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych, wyjazdy służbowe i szkolenia.

- praca na parterze

- przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

- przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, skaner, niszczarka

ZAKRES ZADAŃ

sporządzanie dokumentacji prowadzonych operacji finansowych, w tym list płac strażaków i pracowników cywilnych,

ewidencjonowanie, sporządzanie obciążeń (not, rachunków),

przygotowanie dokumentacji finansowych do zatwierdzenia,

udział w przebiegu inwentaryzacji majątku komendy powiatowej 

archiwizacja dokumentacji księgowej budżetu

wykonywanie innych czynności wynikających z wytycznych komendanta głównego, komendanta wojewódzkiego oraz inne czynności zlecone przez komendanta powiatowego

zastępstwo w sekretariacie podczas nieobecności pracownika komórki organizacyjno-kadrowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

wykształcenie: średnie

znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw

znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych

umiejętności biegłej obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych (płatnik, edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych)

posiadanie obywatelstwa polskiego

korzystanie z pełni praw publicznych

nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

znajomość pakietu Microsoft Office Posiadanie obywatelstwa polskiego

korzystanie z pełni praw publicznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06.05.2022

Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej ul. Makowska nr 26; 34-200 Sucha Beskidzka;

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI /przekierowanie/ BIP KPRM;

WYTWORZYŁ/ODPOWIADA: KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
UDOSTĘPNIŁ: ANDRZEJ GWIAZDONIK
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SEKCJA DS. ORGANIZACJI I KADR
WPROWADZONO: 27.04.2022