Celem działań powietrznodesantowych batalionu jest wyzwolenie ruchu wojsk własnych oraz dezorganizacja działań przeciwnika, zwłaszcza w jego obszarze tyłowym, głównie poprzez wiązanie walką odwodów przeciwnika oraz obniżanie jego potencjału bojowego. Batalion może być również użyty w działaniach stabilizacyjnych, a zwłaszcza w celu rozdzielenia spornych stron, opanowania ważnych obiektów, wzmocnienia sił stabilizacyjnych, demonstracji siły lub prewencyjnego rozmieszczenia sił. Batalion może być wykorzystywany również w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza gdy istnieje potrzeba dostarczanie sił i środków metodą zrzutu spadochronowego. Podstawowym zadaniem 16 bpd jest opanowanie i utrzymanie obiektów (zwłaszcza lotnisk i lądowisk) lub rubieży.