Informuję, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na przewodników górskich tatrzańskich ustalił termin przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich tatrzańskich kl. III.