Już w 40 miejscowościach w Małopolsce dostępni są doradcy zawodowi w ramach unijnego projektu Kierunek Kariera. Spotkanie z doradcą to pierwszy krok do otrzymania bonów na szkolenia językowe, kurs prawa jazdy, czy też szkolenia zawodowe. Dofinansowanie w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie sięga 87 proc. kosztów danego kursu.


Z usługi doradztwa skorzystało już ponad 17 tys. osób w naszym regionie. Ponad 10 tys. osób zawarło umowę na realizację bonów na szkolenia. Łącznie do 2023 roku z bonów szkoleniowych ma szansę skorzystać 40 tys. Małopolan. Projekt Kierunek Kariera jest finansowany z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

- Tworzymy w całym województwie sieć usług doradztwa zawodowego i możliwość uzyskania bonów szkoleniowych dla osób pracujących. Każdy klient po rejestracji w systemie korzysta z indywidualnej usługi doradczej zwanej Bilansem Kariery, a następnie na rozwój zawodowy w określonych z doradcą obszarach może uzyskać dwa pakiety bonów. Pierwszy pakiet to bony na szkolenia ogólne, czyli absolutne ABC na rynku pracy: język obcy, ICT, prawo jazdy. Drugi pakiet bonów to możliwość zrobienia uprawnień i wszystkich szkoleń zawodowych – informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.
I dodaje - Sukcesem przedsięwzięcia jest realizacja usług blisko mieszkańców i praca na poziomie lokalnym. W ostatnim roku odbyły się 732 mobilne dyżury doradców zawodowych. Każdego miesiąca to 40 różnych miejscowości.

Kto może otrzymać dofinansowanie do szkolenia lub kursu? 

Osoby pracujące powyżej 25 lat (nie ma górnej granicy wieku)

Osoby związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)

Dodatkowo, osoby poniżej 50 lat mogą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury

Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w projekcie niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia

Osoba pracująca to:

- zatrudniona na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę 

- prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników

- rolnicy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektu Kierunek Kariera można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę kierunek.pociagdokariery.pl >> w zakładce „Zgłoś się”. Z doradcą można spotkać się w:

Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738; 

Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940; 

Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490 

lub całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru mobilnego (m.in. w miastach/miejscowościach: Bochnia, Dobczyce, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kłaj, Łapsze Niżne, Niepołomice, Raciechowice, Myślenice, Miechów, Nowe Brzesko, Olkusz, Pcim, Wieliczka)

2.
Zamówić bony – więcej informacji na stronie kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony >>

3. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.

4. Zapłacić za bony.

5. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ >>

Dodatkowe informacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na Stawach nr 1 (punkt informacji na parterze), telefonicznie pod numerem 12 619 84 55, mailowo kariera@wup-krakow.pl

Katarzyna Nyklewicz
Kierownik Zespołu Promocji i Informacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Harmonogram dyżurów mobilnych w okresie listopad – grudzień 2019 w powiecie suskim (inne proszę pytać źródła jw.)

Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa

Rynek 1, sala obrad

Beata Doktór

14.11.2019

9.00-15.00

19.11.2019

9.00-15.00

28.11.2019

9.00-15.00

Sucha Beskidzka

Urząd Miasta Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

Pok. 48 na II piętrze

Ewa Bodzińska - Guzik

19.11.2019

10.00-15.00

12.12.2019

10.00-15.00

17.12.2019

10.00-15.00