Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Często posiadamy kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie możemy potwierdzić tego żadnym dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych. (kwalifikacje.gov.pl)