Międzynarodowy Dzień Ziemi przypadający na 22 kwietnia to najważniejsze i najbardziej znane święto ekologiczne na całym świecie, któremu przyświeca hasło „Inwestujmy w naszą planetę”. Młodzież z wadowickiego Hufca Pracy włączyła się w obchody wydarzenia.