Międzynarodowy Dzień Ziemi przypadający na 22 kwietnia to najważniejsze i najbardziej znane święto ekologiczne na całym świecie, któremu przyświeca hasło „Inwestujmy w naszą planetę”. Młodzież z wadowickiego Hufca Pracy włączyła się w obchody wydarzenia.


Uczestnicy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, na których zapoznali się z historią dnia, z narodzinami ruchu ekologicznego i prowadzonymi akcjami dla Ziemi.

– Dzień Ziemi został ogłoszony po raz pierwszy w USA w 1970 roku - po ogromnej dewastacji środowiska naturalnego, zanieczyszczenia wód i obumarcia zwierząt wskutek wycieku ropy u wybrzeży Kalifornii.

Natomiast w Polsce - obchody Dnia Ziemi zapoczątkowane zostały w latach 90-tych - XX wieku – mówi wychowawca. - Następnie, opiekun przypomniał młodym ludziom najważniejsze zasady ochrony środowiska: właściwą segregację śmieci, niespalanie odpadów w piecach, sadzenie drzew, korzystanie z komunikacji miejskiej, oszczędzanie wody, prądu, unikanie nadmiernego używania plastiku, wykorzystanie toreb wielorazowego użytku.Na zakończenie uczestnicy obejrzeli krótką prezentację, a także wykonywali ćwiczenia – rozwiązywali krzyżówki, quizy sprawdzające i podsumowujące zdobytą wiedzę z zakresu ekologii.

W dalszej kolejności młodzież udała się, aby posprzątać teren wokół swojego zakładu pracy i najbliższą okolicę. Warsztaty udowodniły, że temat ochrony środowiska jest bliski dla młodych ludzi, którzy potrafią dbać o planetę i ratują ją przed zniszczeniem.
tekst i zdjęcia- Małgorzata Ożóg / 6-11 HP

przesłane przez: 

Jolanta Zacny, komendant, Hufiec Pracy w Wadowicachprzesłano: 25.04.2022

POLECANE: 6-11 HP W WADOWICACH OGŁASZA: XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI 2022;