W kwietniu 2014 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknoty ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł, a w lutym 2016 r. banknot o nominale 200 zł. Od 10 lutego 2017 r. w obiegu znajduje się banknot o nominale 500 zł. (NBP)

W art. 310 § 1 k.k., działanie przestępne w stosunku do pieniądza zostało określone w trzech postaciach, a mianowicie: podrabianie, przerabianie i usuwanie oznaki umorzenia.

Podrobieniem pieniądza jest stworzenie nowego, fałszywego przedmiotu o takich cechach, aby go można przyjąć za autentyczny1. Oznacza to wykonanie mającej uchodzić za oryginał imitacji pieniądza2. Jest to tworzenie wartości pozornych mających wygląd rzeczywistych, ale nie posiadających ich pokrycia, których nieautentyczność (w sposób łatwiejszy lub trudniejszy) możliwa jest do wykrycia3. Według. L. Peipera sprawcy chodzi o mniej lub bardziej wierne, a w regule możliwie najwierniejsze naśladownictwo pieniądza prawdziwego4. J. Makarewicz dodaje, że podrabianie pieniędzy to nic innego jak „bezprawne wytwarzanie pieniędzy”5. Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przyjmuje się, że przez podrabianie pieniądza (monety, banknotu) rozumieć należy stworzenie nowego fałszywego przedmiotu o cechach identycznych z cechami oryginału, tak aby można było użyć go za autentyczny. Chodzi przy tym o naśladownictwo pieniądza będącego w danej chwili w obiegu6. Podobieństwo do oryginału musi być takie, aby nie budziło od razu, na pierwszy rzut oka podejrzeń u każdego człowieka7.

Podrabianie pieniądza, o którym mowa w art. 310 § 1 k.k., należy zatem utożsamiać z produkowaniem pieniądza jako czynnością fałszerską określoną w Rozporządzeniu 1338/2001. Działalność fałszerska polegająca na produkowaniu pieniądza nie może być jednak utożsamiana z wyprodukowaniem i emisją pieniądza jako prawnego środka płatniczego przez bank centralny. W Rozporządzeniu 1338/2001 produkowanie pieniądza należy rozumieć jako wytwarzanie jego falsyfikatów, aby można wprowadzić je do obrotu zamiast pieniądza. Wytwarzanie falsyfikatu pieniądza jest również efektem czynności podrabiania w art. 310 § 1 k.k.

1 K. Buchała, (w:) Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995, s. 220.

2 J. Wojciechowski, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Warszawa 1994, s. 66.

3 E. Pływaczewski, (w:) Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1986, s. 419.

4 L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 375.

5 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 273.

6 Por. uchwałę SN z dnia 15 maja 1997 r., I KZP 9/97, OSNKW 1997, nr 7–8, poz. 58.

7 Por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 lutego 1993 r., II Akr 357/92, OSP 1994, nr 10, poz. 188.źródło: https://pk.gov.pl

NBP edukuje i uświadamia wartość pieniądza

źródło: https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/500/NBP_500_plakat_wszystkie_banknoty.pdf

ZABEZPIECZENIA

źródło: https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/500/NBP_500_ulotka_zabezpieczenia.pdf


źródło: https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/500/NBP_500_ulotka_zabezpieczenia.pdf

Warto, aby posługując się gotówką mieć pojęcie o polskiej walucie - bo zbliża się lato - wzmożony czas zakupów ale i aktywności fałszerzy banknotów. Nie każdego dnia obracamy setkami - najczęściej dziesiątkami w banknotach a jeszcze częściej bilonem - lecz tym razem o banknotach, ich wyglądzie, zmianach i zabezpieczeniach - bo amatorów fałszerstw nie ubywa - o czym informowała w przeszłości Małopolska Policja:

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/grupa-nastolatkow-zorganizowala-obrot-falszywymi-banknotami-najstarszy-z-nich-17-latek

Narodowy Bank Polski prowadzi nieustannie kampanię edukacyjną - ale nie wszyscy korzystają ze strony NPB, nie wszyscy interesują się pieniędzmi - nawet tymi noszonymi w portfelu - a powinni. 

TEST Poznaj polskie banknoty w obiegu

https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/e-learning/index.html

Udanego testu 


Opracowanie: suskiDlaWas.info
grafiki pochodzą z witryny publicznej NBP