Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

Podczas spotkania zabierze głos także Aldo Vargas-Tetmajer – przedstawiciel Punktu Kontaktowego programu URBACT, celem przedstawienia programu w kontekście polityk miejskich szczebla europejskiego i światowego.

 

TERMIN SPOTKANIA: 23 stycznia 2020 r., godz. 10:45-14.00 (rejestracja rozpocznie się o godz. 10.15)
MIEJSCE SPOTKANIA: Spółdzielnia Ogniwo – ul. Paulińska 28,  I piętro, 31-065 Kraków

PROGRAM SPOTKANIA*


10.15 – 10:45


Rejestracja


10.45 – 11.00


Powitanie uczestników i wprowadzenie do programu spotkania


11.00 – 11.30


Program URBACT III
 – 
informacje ogólne w kontekście polityk miejskich szczebla europejskiego i światowego

Prowadzenie: Aldo Vargas-Tetmajer – Punkt Kontaktowy programu URBACT


11.30 – 12.00


Program “Europa dla obywateli” – informacje ogólne i charakterystyka, typy działań projektowych, 
terminy naborów w 2020 roku

Prowadzenie: Marta Modzelewska – Polski Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”


12.00 – 12.30


Przerwa kawowa


12.30 – 13.00


Ocena wniosku i projektu, „pojęcia-klucze” w  pracy nad projektami w ramach programu „Europa dla obywateli”,  zasady finansowania projektów


13.00 – 13.30


Jak złożyć wniosek w ramach programu „Europa dla obywateli”–  know-how aplikowania online


13.30 – 14.00


Podsumowanie, polecane źródła informacji – pomocne strony www.
Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje

   
* program jest ramowy, zastrzegamy możliwość zmiany
 


Zapraszamy do zarejestrowania się na spotkanie za pośrednictwem krótkiego formularza zgłoszeniowego >> 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli"
Europe for Citizens Contact Point PolandInformację przesłano 10.01.2020
foto tytyułowe: europarl.europa.eu