W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej funkcjonuje program monitorujący zachowania użytkowników sieci. Za pomocą sztucznej inteligencji program ma na podstawie aktywności uczniów w internecie wykrywać grożące im niebezpieczeństwo. System może ich chronić przed nieodpowiednimi treściami i zapobiegać tragediom, ale za cenę poważnej ingerencji w sferę prywatności Nie ma jednak informacji o jakichkolwiek działaniach zmierzających do ochrony dzieci podjętych za pomocą programu. AKTUALIZACJA: Realizowany obecnie harmonogram działań zakłada udostępnienie szkołom wyników pracy systemu B3 przez portal Moje OSE na początku roku szkolnego 2023/2024 – informuje NASK w odpowiedzi i opisuje działanie systemu. AKTUALIZACJA 2: System B3 poprawia jakość blokowania potencjalnie szkodliwych treści w innych systemach bezpieczeństwa OSE. Na podstawie analizy ruchu odnajduje, np. na podstronach portali, materiały nieodpowiednie dla najmłodszych użytkowników sieci i oznacza je jako potencjalnie szkodliwe - odpowiada min. Przemysław Czarnek w obszernej odpowiedzi (pełna treść w załączniku). Rozpoznanie jednej treści potencjalnie szkodliwej w jednej tylko szkole daje możliwość zablokowania jej dla wszystkich szkół w Polsce na innych poziomach bezpieczeństwa OSE. W ten sposób każdego dnia będzie zwiększane bezpieczeństwo uczniów.