Komendant Placówki SG w Zakopanem – ppłk SG Andrzej Karkoszka oraz st. chor. SG Zbigniew Krzysztofek wzięli udział w ślubowaniu I klas Powiatowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 6 im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach o profilu straż graniczna.