BCC przekazał do Ministerstwa Rozwoju, premiera i prezydenta uwagi do projektu tarczy antykryzysowej. Propozycje konkretnych zapisów ustawowych do projektów przedstawionych w ramach tarczy powstały w Instytucie Interwencji Gospodarczych, który powołał specjalny sztab antykryzysowy. Uwagi zostały wypracowane z konsultacjach z przedsiębiorcami, którzy na bieżąco przekazują do sztabu antykryzysowego kolejne postulaty. Najważniejszym celem proponowanych przez nas zmian na obecnym etapie jest zapewnienie firmom płynności finansowej i ochrona miejsc pracy, aby mogły one na bieżąco regulować swoje zobowiązania i nie pogłębiać kryzysu oraz nie eskalować go na inne branże.

Właściwie każda firma i każdy przedsiębiorca ma kłopoty związane z koronawirusem, dlatego uruchomiliśmy różne formy wsparcia dla naszych członków. Błyskawicznie powstał Sztab Antykryzysowy, do którego przystąpiły kancelarie prawne i firmy konsultingowe.

 

Eksperci odpowiadają na pytania płynące z firm poprzez Koronawirus – Gorącą Linię, udostępniają opracowania, poradniki i alerty prawne związane z obecną sytuacją. Uruchomiliśmy webinaria z praktyczną wiedzą dotyczącą najbardziej wrażliwych aktualnie obszarów: prawa pracy, restrukturyzacji, komunikacji kryzysowej, wykonywania umów, zarządzania zdalnie produkcją itp.

 

Działa już wewnętrzne Forum Współpracy - Business Mixer Online - platforma, w ramach której nasi członkowie mogą sobie wzajemnie pomagać, zamieszczać oferty i komunikaty o tym czego dziś potrzebują szczególnie i co mogą zaoferować klubowym kolegom.

 

 Cały czas rozmawiamy i słuchamy potrzeb naszych Członków. Staramy się na bieżąco na nie reagować, bo wiemy, że przede wszystkim możemy teraz liczyć na siebie. Dzisiaj, jak nigdy dotąd, ważna jest wzajemna pomoc i solidarność. To jest coś, co się sprawdza w każdym kryzysie – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC.  Dzisiaj podstawowym zmartwieniem pracodawcy jest utrzymanie ciągłości finansowej firmy i punktualna wypłata wynagrodzeń pracownikom. Wielu przedsiębiorców już nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń i zobowiązania publiczno-prawne. Kierujemy kolejne propozycje rozwiązań do rządu i parlamentu. Jesteśmy w permanentnym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju – dodaje szef BCC.  Niezbędne są pilne działania, ponieważ kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasilą się. Ludzie będą umierać. Firmy bankrutować. Mamy dopiero namiastkę rozwoju tej dramatycznej sytuacji. Zdaniem BCC, dotychczasowe propozycje rządowe były zbyt płytkie i fragmentaryczne, aby firmy mogły funkcjonować w dobie koronawirusa i recesji. Skala biurokracji, żądania dokumentacji firm, często wrażliwej, rozmaitych zaświadczeń, są klasycznym rzucaniem kłód pod nogi. Na plus należy zaliczyć skrócenie formularzy ZUS. W tych niespokojnych czasach biznes oczekuje, iż państwo polskie stanie na wysokości zadania i wdroży kompleksowe, skuteczne rozwiązania chroniące gospodarkę. Tarcza antykryzysowa powstaje zbyt wolno, a proponowane wsparcie jest oderwane od realnych potrzeb mikro, małych, średnich i dużych firm oraz ich pracowników – dodaje prezes BCC.

 

Spośród wielu propozycji BCC do projektu tarczy antykryzysowej wskazujemy najbardziej kluczowe:

 

- wprowadzić abolicję danin publicznoprawnych: składek do ZUS – przynajmniej na 3, jeśli nie na 6 miesięcy; umorzyć podatki, a nie odroczyć, w tym od nieruchomości (tu apel do samorządów),

 

- dofinansować wynagrodzenia pracowników w sytuacji przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy; państwo musi przejąć na siebie finansowanie pracownikom zasiłku chorobowego, kiedy ci przebywają na zwolnieniu (obecnie finansują je przez 33 dni pracodawcy),

 

- wypłacać rodzicom lub opiekunom prawnym zasiłki opiekuńcze za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół nie tylko w przypadku dzieci do lat 8., ale przynajmniej 12. (jak we Włoszech), a do 18. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

 

- zapewnić płynność finansową firmom: zwolnić środki z rachunków VAT; przyspieszyć do 15 dni terminy zwrotów VAT, bez sztucznego przedłużania terminów zwrotu; rozszerzyć możliwość rozliczania VAT metodą kasową na wszystkie przedsiębiorstwa (obecnie dostępne wyłącznie dla małych podatników); radykalnie skrócić termin na zastosowanie ulgi na złe długi tj. do maksimum 20 dni (obecnie 90.),

- odroczyć w czasie obowiązki: składania sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych;  wdrożenia struktury JPK VAT, nowej matrycy stawek VAT; związane z wdrażaniem i realizacją PPK i PPE;  dematerializacji akcji wynikającą ze zmian w Ksh;

 

- umożliwić szybką ścieżkę wykorzystania środków z UE: wydłużyć terminy konkursów, zwiększyć możliwości nadkontraktacji w konkursach, ogłosić konkursy i zapewnić odpowiedni budżet na działania, które sfinansują projekty w zakresie technologii ułatwiających/ ratujących życie w dobie kryzysu epidemiologicznego (technologie komunikacji, e-learningu, zarządzania, powiadamiania, identyfikacji i leczenia chorób, telemedycyny, pomocy psychologiczna itp.) poprzez specjalną, uproszczoną i szybką ścieżkę.


Kontakt do ekspertów:

 

Marek Goliszewski

prezes BCC

przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel. 600 251 351

e-mail: biuro@bcc.org.pl

 

Michał Borowski

ekspert BCC ds. podatków

tel. 795 197 912

e-mail: michal.borowski@bcc.org.pl

 

Dorota Dula

ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych

przedstawicielka BCC w Radzie Konsultacyjnej ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR

tel. 501 469 679

e-mail: dorota.dula@bcc.org.pl

 

Roman Namysłowski

ekspert BCC ds. podatków

tel. 600 213 979

e-mail: roman.namyslowski@bcc.org.pl

 

Radosław Płonka

ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

tel. 501 177 515

e-mail: radoslaw.plonka@bcc.org.pl

 

Joanna Torbé

ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel. 792 244 012

e-mail: joanna.torbe@bcc.org.pl

 Przesłano: 25.03.2020

WIĘCEJ: TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WNIOSKI BCC (List otwarty do min. Jadwigi Emilewicz) ; BCC proponuje działania antykryzysowe w zakresie realizacji przez przedsiębiorców projektów UE ; Marek Goliszewski: Wzywam Pana Premiera do... ;