Czekając na skuteczne sformowanie rządu zwycięskiej w ostatnich wyborach koalicji już teraz Business Centre Club wyraża oczekiwania co do największych wyzwań, jakie staną przed szefami resortów obejmujących poszczególne obszary gospodarki, czy polityk publicznych.