Dialog i legislacja, podatki, rynek pracy, finanse publiczne to główne tematy dyskutowane podczas ostatniego posiedzenia ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni-Think Tanku Business Centre Club na którym ministrowie - eksperci BCC przedstawili rekomendacje dla nowego rządu.