„Zapusty” to dawna tradycja, która przypada na ostatnie dni karnawału, nazywana jest także „Mięsopustem” od opust, czyli pożegnanie, opuszczenie, pożegnanie mięsa. Nazywany także ostatkami, dniami zapuśnymi, kusymi (diabelskimi) dniami, kusakami. Był to czas poczęstunków, tańców i swawoli. Na wsi i w miastach bawiono się i tłusto jedzono.