Przez cały sierpień zapraszamy do zwiedzania gmachu Sejmu. Jest to znakomita okazja do zapoznania się z różnorodną architekturą sejmową, a także wysłuchania ciekawego wykładu przewodników na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.