Nowe przepisy UE mają zapewnić większą przejrzystość w zakresie wynajmu krótkoterminowego w UE i wspierać bardziej zrównoważoną turystykę.