Szlak Orlich Gniazd jest jedną z największych polskich atrakcji turystycznych. Wzniesione na trudno dostępnych, górujących nad okolicą wapiennych skałach na podobieństwo orlich gniazd zamki kiedyś strzegły ziem i traktów handlowych Krakowa i Małopolski przed niebezpiecznym czeskim sąsiadem. Dzisiaj kuszą i przyciągają mieszkańców i turystów światem niczym z baśni, urzekającym pięknem natury zamkniętym w wyjątkowych formach, zaklętym w legendach, pamiętającym pradawne czasy, których tajemnic i dziedzictwa cały czas strzegą, jak dawniej, mury jurajskich piastowskich warowni. Zapraszamy na Jurę Krakowską – Częstochowską, na Szlak Orlich Gniazd.