Branża budowlana, mikro i mali przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz instytucje kultury otrzymają pomoc ze strony Województwa w znalezieniu pracowników. W ramach trzech, uruchomionych już programów: Zbuduj swoją przyszłość, Firma+1 oraz Konserwator będzie można stworzyć do 500 nowych miejsc pracy. Programy będą realizowane w naszym regionie do 2020 roku.

Jest to odpowiedź na potrzeby w regionie, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorców w zatrudnianiu pracowników (Firma +1), uzupełnienia kadr w przedsiębiorstwach budowlanych (Zbuduj swoją przyszłość) oraz ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator). Wszystkie programy mają doprowadzić do wzrostu zatrudnienia bezrobotnych Małopolan, szczególnie tych, którzy długotrwale pozostają bez pracy – podkreśla Jan Gąsienica – Walczak, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Zbuduj swoją przyszłość
To program, który ma na celu pomoc osobom bezrobotnym w zdobyciu umiejętności potrzebnych do pracy w zawodach budowlanych. Uczestnicy uzyskają lub uaktualnią kwalifikacje niezbędne do pracy w tej branży. Program jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy zgłaszają problemy ze znalezieniem pracowników. Tegoroczne badanie „Barometr zawodów” pokazuje rosnący deficyt pracowników branży budowlanej.

Program jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie i Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Firma+1
W ramach programu pomoc w zatrudnieniu pracownika otrzymają mikro i mali przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione. Program wspiera z jednej strony osoby bezrobotne w znalezieniu pracy, a z drugiej małe lokalne firmy, które dostaną dofinansowanie na zatrudnienie często pierwszego pracownika. W tym programie będzie finansowane doposażenie miejsca pracy u mikro i małych przedsiębiorców, dofinansowanie kosztów zatrudnienia, staże, szkolenia, ale również koszty dojazdu, czy też koszty badań lekarskich.

Program jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 18 powiatowych urzędów pracy, w Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, Miechowie, Myślenicach, Nowym Targu, Olkuszu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Wadowicach, Wieliczce, Nowym Sączu, przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Konserwator
Program Konserwator wspiera osoby bez pracy, jak również odpowiada na problemy kadrowe instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania związane z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego Małopolski. W ramach programu będą finansowane m.in. staże zawodowe, roboty publiczne, prace interwencyjne w instytucjach kultury, koszty badań, czy też koszty dojazdu.

Program jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i 13 powiatowych urzędów pracy, w Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Limanowej, Nowym Targu, Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Wadowicach, Wieliczce, Zakopanem oraz przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie i Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.


Opublikowano: 21.03.2019