"- Polska kuchnia - to, spuścizna po naszych dziejach historycznych, to nasza tradycja, to coś, czym się szczycimy... - kuchnia regionalna związana jest z mniejszościami etnicznymi, które wśród nas żyły: Żydów, Niemców, Olendrów, Tatarów, Rusinów czy Czechów. Powoduje to, że wiele elementów kuchni różnych narodów wpisało się w nasze dziedzictwo kulinarne. Dziś można do niego zaliczyć setki potraw. "(cyt. z publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [ 29.08.2019]