Wspaniała impreza edukacyjno-kulturalna, jaka odbyła się 16 maja br. w Szkole Podstawowej w Toporzysku, której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie pod dyrekcją Pani Gabrieli Korbel wyłoniła zwycięzców wśród licznie przybyłych najmłodszych uczestników uczęszczających do przedszkoli gminy Jordanów - laureatów wyłoniono sześcioro w dwóch grupach wiekowych ale wygrały wszystkie przedszkolaki biorące czynny udział w recytacji wybranych utworów dla dzieci.

Na barkach dorosłych a szczególnie rodziców, nauczycieli i wychowawców spoczywa ciężar edukacji dzieci, przekazywanie wzorców prawidłowych zachowań oraz kształtowanie umiejętności - w tym umiejętności artystycznych i recytatorskich, gdzie główną rolę odgrywają: pamięć, dykcja, tempo wypowiedzi, intonacja, znajomość tekstu oraz dobór stroju.Wiersze dla maluczkich - uczą, bawią oraz w prosty sposób przekazują wiedzę. Recytowanie wierszy przez dzieci na scenie - to mile spędzony czas poprzez zabawę i edukację świadomą lub ukrytą - aby nastrój był radosny - które pomagają w budowaniu wzajemnych relacji społecznych oraz zaufania: rodzic - dziecko, dziecko - wychowawca, dziecko - opiekun. Mnogość formy wyrażania emocji może zadziwić, gdyż każde dziecko i każdy dorosły - to niepowtarzalne światy kreowania rzeczywistości. - Poezja, proza - nawet ta pisana dla przedszkolaków - to element tożsamości narodowej i społecznej. 

W dniu 16 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Toporzysku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków, na który przybyli zaproszeni goście: radni gminy Jordanów, rada sołecka Toporzysko, Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia, przewodniczący rady gminnej w Jordanowie Daniel Mirek i wielu innych gości dopingujących swoją obecnością dzieci biorące udział w konkursie.Celem konkursu była dobra zabawa oraz dostarczenie latorośli doznań estetycznych wypływających z pięknych dziecięcych utworów literackich oraz emocji w rywalizacji przed dorosłą publicznością. Konkurs organizatorzy podzielili na dwie grupy wiekowe: pierwsza grupa to trzylatki i czterolatki a druga grupa to pięciolatki i sześciolatki. - W każdej grupie wiekowej zostały wyłonione trzy pierwsze miejsca ale konkurs wygrały wszystkie dzieci biorące udział recytatorski. - Wygrały wszystkie dzieci - bo już sam udział w publicznym wystąpieniu jest sukcesem przełamania tremy w okolicznościach pokazu umiejętności.Komisja oceniająca występy w składzie: Jadwiga Czarny - Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie, Katarzyna Basiura - pedagog polonistka oraz Gabriela Korbel - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie - miała za zadanie ocenę interpretacji tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny jaki prezentowały dzieci występujące na scenie. - Radość dzieci wskazywała, że oceny jury były sprawiedliwe i wszyscy dobrze się bawili. - Scena teatralna, jaką dysponuje Zespół Szkół w Toporzysku pozwoliła nadać wydarzeniu charakter poetyckiego spotkania przyjaciół. Pani Gabriela Korbel podsumowując występ pierwszej grupy wiekowej zaprosiła Wójta Artura Kudzię do zabawy recytatorskiej - a ten bez wahania podjął wyzwanie recytując z pamięci fragment z XII księgi "Pana Tadeusza" - naszego wieszcza Adama Mickiewicza:

"Muzyk, jakby sam swojej dziwił się piosence,
Upuścił drążki z palców, podnisół w górę ręce,
Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona,
Powiewała poważnie broda podniesiona,
Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca"- Niby niewiele a jak dobrze świadczy o pamięci ale także powadze stanu Wójta Gminy Jordanów. - Gromkie brawa spłynęły za deklamację. - W dalszej kolejności o recytację został poproszony Przewodniczący Rady Gminnej - Daniel Mirek, który zamiast recytacji zaśpiewał z dziećmi: "Wlazł kotek na płotek ..." przy towarzyszących głosach dzieci - co wzbudziło nie mniejszy entuzjazm publiczności niż występ Wójta. - Zabawa przednia - nastrój iście przedwakacyjny - majowe recytowanie w Toporzyku udało się wybornie. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały dyplomy z rąk Pana Wójta Gminy Jordanów Artura Kudzi oraz przewodniczącego Rady Gminy Jordanów Pana Daniela Mirka. - Oprócz dyplomów były też inne nagrody, które dzieci bardzo lubią, czyli słodycze.Dzieci po konkursie były radosne i cieszyły się z udziału w konkursie, wszystkie tworzą namiastkę artystycznej elity gminy Jordanów ale także co było widać - są oczkiem w głowie Wójta, który nie szczędzi wsparcia dla działalności GOKSiP. Uczestnictwo wzbogaciło dzieci o wrażenia artystyczne wynikające z prezentacji swoich umiejętności recytatorskich. - Wszystkie dzieci spisały się znakomicie - rodzice, nauczyciele, wychowawcy - mogą być dumni ze swoich pociech a Wójt gminy Jordanów niech nie szczędzi pochwał, nagród oraz innego wsparcia na rozwój i edukację pięknej naszej polskiej góralskiej latorośli, gdyż to nasze dzieci są przyszłością Polski, polskiego narodu oraz kultury lokalnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

Serdeczne podziękowania należą się Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Eugenii Knapczyk za udostępnienie auli, gdzie można było przeprowadzić konkurs recytatorski przedszkolaków - bo rzeczywiście wystrój daje efekt podniosłości takich wydarzeń kulturalnych. 

Dziękuję za zaproszenie, jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem tak licznego uczestnictwa dzieci w konkursie oraz emocji, jakie towarzyszyły rodzicom.

Maria Moczydlak
Redaktor Naczelna i wydawca portalu
Zdjęcia: suskiDlaWas.info
*wideorelacja zostanie opublikowania po montażu technicznym