Powiat suski nie bryluje na salonach w województwie a tym bardziej nie zdobywa możliwych laurów na forum państwa. Winnych zatrzymywania rozwoju powiatu w skali regionu i państwa jest wielu - ale przecież jeszcze więcej jest obywateli mających pełne prawa konstytucyjne, którzy mogą reagować ale nie bardzo reagują na to, co dzieje się w powiecie suskim względem samorządności i poszanowania praw obywatelskich przez zarząd Starostwa powiatu suskiego. - Ostatnio podczas sesji rady powiatowej padły nawet oficjalne stwierdzenia, że jest to "rada likwidacyjna" - bo więcej się likwiduje niż otwiera placówek lub instytucji samorządowych. Zlikwidowano szkołę branżową i oddział obserwacyjno-zakaźny w Makowie Podhalańskim oraz Zakład Budżetowy Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej. Natomiast powołano dwie szkoły, których siedziby są w Suchej Beskidzkiej - co wyraźnie wskazuje na próbę zdominowania systemu edukacji na terenie miasta, które nie do końca liczy się z interesami pozostałych gmin w powiecie. Wygoda polityków i urzędników powiatowych - czy też lekceważenie praw przede wszystkim młodzieży, która jest zmuszana do zamieszkiwania w internatach lub niewygodnego dojeżdżania do szkół średnich? Historia oceni poczynania "rady likwidacyjnej", która mimo wszystko tworzy coś co być może ma sens. Jakoś nauczania w szkołach średnich i zawodowych ulokowanych w Suchej Beskidzkiej jest dobra - w wielu przypadkach bardzo dobra - chociaż społeczeństwo sygnalizuje patologie i niesprawiedliwe traktowanie uczniów z uprzywilejowaniem "swoich". Ten wątek jest badany przez prasę. (RedNacz)

Uchwała Nr 0007/XVI/129/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej


źródło: edziennik.malopolska.uw.gov.pl

DOKUMENT DO POBRANIA TUTAJ >> (w dokumencie: UCHWAŁA NR 0007/XVI/129/2020 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej / Załącznik do uchwały Nr 0007/XVI/129/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2020 r.  STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 2 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ; 36 stron, 429 KB)

Uchwała Nr 0007/XVI/130/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej


źródło: edziennik.malopolska.uw.gov.pl

DOKUMENT DO POBRANIA W PDF TUTAJ >> (w dokumencie: UCHWAŁA NR 0007/XVI/130/2020 RADY POWIATU SUSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2020 r. Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej / Załącznik do uchwały Nr 0007/XVI/130/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2020 r. STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 1 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ; 29 stron, 484 KB)

Uchwała Nr 0007/XVI/131/2020 Rady Powiatu Suskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Liceum Ogólnokształcącego nr II dla dorosłych oraz Szkoły Policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.


źródło: edziennik.malopolska.uw.gov.pl

DOKUMENT DO POBRANIA TUTAJ >> (1 strona; 135 KB)

RADNI POWIATU SUSKIEGO