„Akademia kreatywności”, „Politechnika Wielu Pokoleń”, „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości” oraz „Uniwersytet Seniorom” – to tylko kilka z ponad 200 projektów uczelni z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił dziś wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”.

- Lepsze wykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju lokalnych społeczności, a tym samym zwiększenie możliwości podnoszenia kompetencji przez osoby w każdym wieku to zobowiązanie, które z konsekwencją realizujemy. Wyłonione w konkursie NCBR projekty skierowane są do różnych grup odbiorców, a każdy z nich jest przykładem społecznej odpowiedzialności uczelni – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Ponad 170 mln złotych, które kierujemy na realizację tych projektów w całej Polsce to szansa na rozwój kompetencji i wsparcie konkretnych osób, a jednocześnie inwestycja w przyszłość nas wszystkich -zarówno tę najbliższą, jak i bardziej odległą - podkreślił wicepremier Gowin.

Uniwersytet dla każdego

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs NCBR, agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego.

- Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych, ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach. „Trzecia Misja Uczelni” to konkurs, który otwiera przed ludźmi w różnym wieku - dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami - możliwości rozwijania pasji czy zdobywania nowych kompetencji. Co jednak ważniejsze, to działanie dzięki któremu uczelnie mogą odkrywać i wspierać rozwój talentów osób, które mogą z czasem stać się lokalnymi liderami – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Społeczna odpowiedzialność nauki x 211

W ogłoszonym w maju tego roku konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o dofinansowanie mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Najwyżej ocenione projekty to „Uniwersytet Seniorom - nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości” Politechniki Warszawskiej. Wśród wyłonionych projektów znalazły się także projekty takie jak m.in.:
 Trzeci Wiek Technologicznie
 Zawody przyszłości - rozwój kompetencji młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata
 Politechnika Wielu Pokoleń
 Akademia kreatywności - pomysł, potencjał, przedsiębiorca
 Doradcy do Spraw Zdrowienia - wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 Innowacyjny Obóz Naukowy.

Uczelnie będę realizowały swoje projekty od 12 do 36 miesięcy. Z ich specjalnie przygotowanej oferty skorzysta przynajmniej 30 tysięcy osób.

Wyniki konkursu i lista projektów są dostępne są na stronie NCBR.

* * * Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Zespół Informacyjny MNiSW

5 grudnia 2018 r.