Nie słabnie zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już podczas pierwszego etapu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zarejestrowało się ponad 10 tysięcy kandydatek i kandydatów, o czterysta więcej niż w roku ubiegłym. Najbardziej popularne kierunki to: finanse i rachunkowość, informatyka, dietetyka, weterynaria oraz zarządzanie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to jedna z największych, a zarazem najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Kształci blisko 18 tys. studentów na 38 kierunkach studiów, w tym ośmiu prowadzonych w języku angielskim.  W tym roku na kierunkach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji blisko cztery tysiące miejsc.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, także w tegorocznej rekrutacji najwyższą średnią na jedno miejsce odnotowano na kierunku finanse i rachunkowość. O 150 miejsc ubiegało się blisko tysiąc osób, co oznacza, że o jedno miejsce walczyło średnio 6,6 kandydatów. Na drugiej pozycji znalazła się informatyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 5,6 kandydatów (o 135 miejsc walczyło 755 osób). Trzecią pozycję zajęła dietetyka ze średnią 5,5 os./miejsce (412 zarejestrowanych, 75 miejsc). Z kolei największą popularnością wśród kandydatów cieszyła się weterynaria. Na ten kierunek aplikowało najwięcej, bo ponad tysiąc kandydatów.  Średnio o jedno ze 190. miejsc walczyło 5,5 kandydatów. W tegorocznej rekrutacji popularne są także zarządzanie (5,0 os./miejsce), logistyka (5,0 os./miejsce), ekonomia (4,1 os./miejsce), biotechnologia (4,0 os./miejsce) oraz turystyka i rekreacja (3,9 os./miejsce).

W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, ekonomia, dietetyka oraz weterynaria.

W roku akademickim 2020/2021 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaoferowała przyszłym studentom /przekierowanie/ >> RERUTACJA >>. Łącznie na wszystkich kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich przygotowano 5 285  miejsc.

W roku akademickim 2020/2021 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 6,6 os./miejsce
 • Informatyka - 5,6 os./miejsce
 • Dietetyka - 5,5 os./miejsce
 • Weterynaria - 5,5 os./miejsce
 • Zarządzanie - 5,0 os./miejsce
 • Logistyka - 5,0 os./miejsce
 • Ekonomia - 4,1 os./miejsce
 • Biotechnologia - 4,0 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 3,9 os./miejsce


W roku akademickim 2019/2020 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 7,8 os./miejsce
 • Informatyka - 5,3 os./miejsce
 • Logistyka - 5,3 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 5,1 os./miejsce
 • Zarządzanie - 4,9 os./miejsce
 • Dietetyka - 4,8 os./miejsce
 • Ekonomia - 4,4 os./miejsce
 • Weterynaria - 4,3 os./miejsce
 • Biotechnologia - 4,0 os./miejsce


W roku akademickim 2018/2019 
najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 9,5 os./miejsce
 • Dietetyka - 7,1 os./miejsce
 • Logistyka - 6,9 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 6,9 os./miejsce
 • Weterynaria - 6,2 os./miejsce
 • Informatyka - 6,2 os./miejsce
 • Biotechnologia - 5,3 os./miejsce


W roku akademickim 2017/2018 
najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 8.6 os./miejsce
 • Turystyka i rekreacja - 8.2 os./miejsce
 • Dietetyka - 7.8 os./miejsce
 • Logistyka - 7.3 os./miejsce
 • Informatyka - 6.7 os./miejsce
 • Weterynaria - 6.5 os./miejsce
 • Zarządzanie - 5.0 os./miejsce
 • Biotechnologia - 4.8 os./miejsce
 • Ekonomia - 4.6 os./miejsce


W roku akademickim 2016/2017
 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Dietetyka - 10.2 os./miejsce
 • Finanse i Rachunkowość - 9.4 os./miejsce
 • Logistyka - 7.0 os./miejsce
 • Weterynaria - 6.6 os./miejsce
 • Informatyka - 5.3 os./miejsce
 • Budownictwo - 5.0 os./miejsce
 • Zarządzanie - 5.0 os./miejsce


W roku akademickim 2015/2016
 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Dietetyka – 10.2 os./miejsce
 • Finanse i Rachunkowość – 9.9 os./miejsce
 • Weterynaria - 6,8 os./miejsce
 • Logistyka – 6.2 os./miejsce
 • Ekonomia – 5.9 os./miejsce
 • Biotechnologia – 5.0 os./miejsce
 • Informatyka – 4.7 os./miejsce
 • Zarządzanie - 4.1 os./miejsce
 • Technologie Energii Odnawialnej – 4.1 os./miejsce


W roku akademickim 2014/2015
 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i Rachunkowość – 10.1 os./miejsce
 • Dietetyka – 9.0 os./miejsce
 • Logistyka – 6.9 os./miejsce
 • Ekonomia – 5.9 os./miejsce
 • Gospodarka Przestrzenna – 5.6 os./miejsce
 • Biotechnologia – 5.4 os./miejsce
 • Technologie Energii Odnawialnej – 4.2 os./miejsce
 • Informatyka – 4.0 os./miejsce


W roku akademickim 2013/2014 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość - 10 os./miejsce. 
 • Dietetyka - 7,7 os./miejsce 
 • Biotechnologia - 7,1 os./miejsce
 • Logistyka - 6,9 os./miejsce
 • Weterynaria - 6,7 os./miejsce
 • Gospodarka przestrzenna - 6,5 os./miejsce
 • Technologia energii odnawialnej - 5,3 os./miejsce
 • Ekonomia -  5,1 os./miejsce
 • Budownictwo - 4,5 os./miejsce
 • Informatyka - 4,4 os./miejsce


Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 3,3 os./miejsce.


W roku akademickim 2012/2013 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Finanse i rachunkowość – 9,9 os./miejsce,
 • Weterynaria (jednolite magisterskie) – 9,0 os./miejsce,
 • Dietetyka – 8,5 os./miejsce,
 • Gospodarka przestrzenna – 8,4 os./miejsce,
 • Biotechnologia – 7,9 os./miejsce,
 • Logistyka – 6,7 os./miejsce.


Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 4,4 os./miejsce.


W roku akademickim 2011/2012 najbardziej popularne były kierunki:

 • Finanse i rachunkowość – 11,0 os./miejsce,
 • Gospodarka przestrzenna – 10,1 os./miejsce,
 • Dietetyka – 9,7 os./miejsce,
 • Weterynaria – 9,4 os./miejsce,
 • Biotechnologia – 8,6 os./miejsce,


Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 5,0 os./miejsce.


W roku akademickim 2010/2011 najbardziej popularnymi kierunkami były:

 • Gospodarka przestrzenna – 15,4 os./miejsce,
 • Dietetyka – 10,4 os./miejsce,
 • Weterynaria – 9,8 os./miejsce,
 • Finanse i rachunkowość – 9,6 os./miejsce,
 • Biotechnologia – 8,7 os./miejsce,


Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 6,0 os./miejsce.


Liczba absolwentów studiów licencjackich:

 • 2012 r.: 902 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 603 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1505 absolwentów.
 • 2011 r.: 836 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 663 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1499 absolwentów.
 • 2010 r.: 837 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 753 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1590 absolwentów.

Przesłano: 26.08.2020