Blisko pięć milionów ton żywności marnują Polacy w ciągu roku. Więcej niż połowa zmarnowanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Światowy Dzień Żywności to doskonała okazja, żeby się uczyć w jaki sposób ograniczyć wyrzucanie żywności do śmietników.


Światowy Dzień Żywności (16 października) został ustanowiony ponad 40 lat temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).   Z tej okazji, warto podzielić się wynikami badań, które zostały zrealizowane w ramach projektu PROM przez prof. dr hab. Danutę Kołożyn-Krajewską, dr hab. Beatę Bilską oraz dr inż. Marzenę Tomaszewską z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Oszacowanie wielkości strat i marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym nie było dotychczas przedmiotem kompleksowych badań. W celu pozyskania wiarygodnych i aktualnych danych dotyczących strat i marnotrawstwa żywności w Polsce, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach fazy badawczej projektu PROM oszacowała ilość marnowanej żywności, z uwzględnieniem wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego.

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie 500 gospodarstw domowych reprezentatywnej dla ogółu gospodarstw domowych. Respondenci przez 7 kolejnych dni ważyli i notowali w dzienniczku masę wyrzucanej żywności.

Ze zrealizowanych badań wynika, że w naszym kraju rocznie marnuje się ponad 4,8 mln ton. Otrzymane wyniki wskazują, że najwięcej żywności marnują konsumenci. Aż 60% wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych.Tygodniowo w każdym polskim gospodarstwie domowym wyrzucono średnio 3,9 kg żywności (w tym części jadalne i niejadalne). Ponad 35% masy wyrzuconej żywności stanowiły odpadki, które powstały podczas przygotowywania posiłków. Pozostałą część stanowiły resztki talerzowe oraz produkty spożywcze.W ramach kolejnych badań ilościowych przeprowadzonych przez zespół SGGW na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (1115 osób) określono powody marnowania żywności przez konsumentów. Najczęstszymi przyczynami tego niechlubnego procederu są: zepsucie żywności, przeoczenie daty ważności, czy przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia.W celu ograniczenia marnowania żywności w naszych domach i zaproponowano 10 "przykazań", o których powinniśmy pamiętać każdego dnia. 

Biuro Prasowe
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiefoto: SGGW
przesłano: 14.10.2021

ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 12:58