W całej Polsce w okresie od 13 stycznia do 23 lutego 2020 r. dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie korzystała z dwutygodniowej przerwy w zajęciach szkolnych, podczas której będzie odwiedzała w celach rekreacyjnych teren naszego powiatu. Od 13 stycznia 2019 r. w ramach prewencji społecznej suscy strażacy rozpoczynają cykl zajęć edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy w ramach ferii zimowych pod nazwą „Bezpieczne zimowisko - Otwarte Strażnice”.


Do naszej Komendy zapraszamy po wcześniejszym umówieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30. Wizyty należy umawiać z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Mariuszem Leśniakiewiczem pod numerem telefonu 600 414 669 lub 33 874 18 00 wew. 26

W trakcie spotkania ze strażakami będzie można mile spędzić czas oraz zobaczyć na czym polega praca strażaka. Dodatkowo będzie można dowiedzieć się, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia. W trakcie spotkania będą poruszane następujące zagadnienia:

Prezentacja sprzętu pożarniczego oraz zwiedzanie Jednostki:


- prezentacja pojazdów pożarniczych

- pokaz możliwości sprzętowych m.in. zestawy hydrauliczne, zestawy pneumatyczne, aparaty ochrony dróg oddechowych itp.

- ubranie umundurowania specjalnego oraz hełmu

- zwiedzanie jednostki

Prelekcja na temat zagrożeń:

- postępowanie podczas pożaru i dużego zadymienia

- postępowanie w przypadku ulatniania się gazu

- ogniska oraz wypalanie pozostałości roślinnych – liście, gałęzie, trawy

- postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego

- alarmowanie Służb Ratowniczych o zdarzeniach

Podstawowe elementy pierwszej pomocy:

- pierwsza pomoc – resuscytacja krążeniowo-oddechowa

- pierwsza pomoc w przypadku zadławienia

- pierwsza pomoc w przypadku zasłabnięcia


Przesłano: 10.01.2020
zdjęcie: KP PSP w Suchej Beskidzkiej