Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, rada powiatu suskiego - żegnają śp. Ryszarda Hadkę. - Mieszkańcy, znajomi i najbliżsi mając na uwadze dorobek społeczny zmarłego - chylą czoła i oddają hołd pamięci.

Wczoraj, 19 listopada 2020 roku, zmarł Ryszard Hadka Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego. Był jednym z najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych działaczy samorządowych na Podbabiogórzu.

Przez szesnaście lat, od 1994 do 2010 r. reprezentował mieszkańców w radzie gminy Stryszawa. W latach 1994-1998 był członkiem zarządu gminy, a następnie przez trzy kadencje (1998- 2010) pełnił funkcję przewodniczącego rady gminy.

W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskał mandat radnego powiatowego, a w październiku 2013 roku został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego rady powiatu. Od 2014 roku był przewodniczącym Rady Powiatu Suskiego kolejno V i VI kadencji.

Od 2002 roku stał na czele Powiatowej Rady Zatrudnienia (obecnie - Powiatowa Rada Rynku Pracy), działał również w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Angażował się w życie lokalnej społeczności, m.in. uczestnicząc w pracach Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze" i innych organizacji.

Ryszard Hadka urodził się 2 lutego 1950 roku w Krzeszowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej, a następnie Państwową Leśną Szkołę Techniczną w Tułowicach.

Całe swoje życie zawodowe związał z lasem i przyrodą, pracując m.in. jako leśniczy w Nadleśnictwie Sucha, gdzie przez szereg lat pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Jego przedwczesna śmierć jest ogromną stratą dla mieszkańców powiatu.

Pogrzeb śp. Ryszarda Hadki Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego odbędzie się 24.11.2020 r. (wtorek). - O godz. 13:00 zostanie odprawiona Msza Św. żałobna w kościele parafialnym pw. św. Anny w Stryszawie >>.


Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Przesłano: 20.11.2020
fotokolaż tytułowy: suskiDlaWas.info


Redakcja, w imieniu własnym oraz wszystkich czytelników - składa kondolencje i wyrazy współczucia najbliższej rodzinie zmarłego, przyjaciołom, koleżankom i kolegom z rady powiatowej - niech spoczywa w pokoju. Pamięć i honor, za lata poświęcone sprawom społecznym.