Za nami 556. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego, podczas którego został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego. Ponadto ZWM przyjął informację o zwiększeniu budżetu konkursu „Mecenat Małopolski”.