Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." - ślubowali radni!


Rada Ministrów postanowiła, że wynagrodzenia w JST mają zostać niezależne od woli radnych. Można o tym przeczytać pod tytułem: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. - Tylko, dlaczego Rada Ministrów nie sprawdza kogo uposaża?

136979,87 złotych dochodu rocznego, dom i mieszkanie oraz 60000 zł zgromadzonych zasobów - tyle wykazał w oświadczeniu majątkowym Paweł Sala, burmistrz Makowa Podhalańskiego za 2020 rok - ale wcześniej było to: za rok 2018 - 173 741,96 zł, za rok 2019 - 141 698,79 zł] - czyli, tendencja spadkowa!

Paweł Sala, burmistrz miasta i gminy Maków Podhalański ujawnił oświadczenie majątkowe - wielu czytelników będzie mocno zaskoczonych, jak sprytnie sobie radzi burmistrz zarządzający tak bardzo zadłużona gminą. Wynagrodzenie burmistrza stanowi to, co wyciśnie z podatników lokalnych, z mieszkańców gminy Maków Podhalański. - Potrafi tak manipulować słowem, że radni idą za nim, jak w hipnozie.

- Bez wątpienia najlepiej zarabiający urzędnik w gminie Maków Podhalański - pomimo tego, że Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła Pawłowi Sali, burmistrzowi, kierownikowi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim - poważne naruszanie prawa: NIK kontrolowała Gminę Maków Podhalański - nieprawidłowości! - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE "Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych" - tą sprawę sprawdza Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej. - Póki co - jest to postępowanie w sprawie, a nie przeciwko komuś.

Poważnie nieprawidłowości zarzuciła burmistrzowi Pawłowi Sali - Regionalna Izba Obrachunkowa - o czym czytamy pod tytułami: RIO: Wystąpienie pokontrolne - Miasto i Gmina Maków Podhalański kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2016-2017 i w 2018 r. - takiej skali nieprawidłowości nie ujawniono dla elektoratu przed wyborami samorządowymi - co mogło mieć wpływ na wyniki wyborów!; Nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarce finansowej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim - tym razem z okresu lat 2012-2014 - według wystąpienia pokontrolnego RIO w Krakowie;

Za co, więc społeczeństwo, czyli podatnicy - płacą burmistrzowi Pawłowi Sali, jaki układ panuje w samorządzie, jaki układ panuje pomiędzy radnymi a burmistrzem? - Biorąc pod uwagę wyniki wyborów do rady miejskiej w roku 2018 - nie trudno domyślać się, że samorząd w gminie miejsko-wiejskiej Maków Podhalański - nie do końca reprezentuje wszystkich mieszkańców tak samo, że wielu mieszkańców nie ma żadnej reprezentacji w radzie miejskiej.
Podczas XXXIII sesji rady miejskiej obecnej kadencji - żaden z radnych nie podniósł publicznie tych problemów, jakie sprawia burmistrz Paweł Sala mieszkańcom, czyli podatnikom utrzymujących jego stanowisko. - Czy, radni dopełniają obowiązków ustawowych - mając wiedzę, że burmistrz działa ze szkodą dla mieszkańców - nadal utrzymują wotum zaufania wobec niego? - Może niedopełniają obowiązków i nadużywają prawa, co stanowi już przestępstwo określone art. 231 k.k. i inne? - Może jest tak, że w strukturach samorządu Makowa Podhalańskiego ukrywają się ludzie czerpiący korzyści finansowe i osobiste - ale podstępnie "rączka rączkę myje"? - Do tego afera ze wspieraniem stowarzyszenia OSP, bo Paweł Sala, jako prezes zarządu powiatowego stowarzyszeń OSP - czerpie korzyści z tego, że strażacy ochotnicy i ich rodziny w wyborach do samorządu w dużej mierze głosują na niego? - To tylko hipoteza - ale w społeczeństwie pocztą pantoflową krążą opinie o powiązaniach - nie tylko towarzyskich i rodzinnych.

Tak więc, w dniu 17 listopada br. zapadła uchwała, nad którą głosowali radni. - Jak głosowali? - Otóż?

Najpierw przewodniczący rady Edward Orawiec zaproponował radnym przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad punktu o podjęciu uchwały:Skoro radni przyjęli już zmianę porządku obrad - nie jednogłośnie, jak widać powyżej - to głosowanie nad uchwałą było formalnością:Dwoje radnych: Adam Głuszek, oraz Danuta Łopuch - wstrzymali się - chociaż nie miało to wpływu na uchwałę rady - ale jednak zawahali się zagłosować "za". 

Paweł Sala, burmistrz Makowa Podhalańskiego - mieszka w Makowie - czyli, gdzieś - nie wiadomo gdzie... [Maków gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie skierniewickim. Siedziba gminy to Maków. Według danych z 2010 gminę w roku 2008 zamieszkiwało 6013 osób, a w 2009 roku zamieszkiwały ją 5972 osoby. źródło: pl.wikipedia.org]


źródło: bip.malopolska.pl

- Którą JST reprezentuje włodarz Paweł Sala? - Maków Podhalański, gdzie mieszka? - Czy Maków, gminę wiejską w woj. łódzkim - na co wskazuje?

W czasie wyborów do samorządu gminnego PKW wskazała, że miał poparcie:


źródło: pkw.gov.pl


źródło: pkw.gov.pl


źródło: pkw.gov.pl

Wychodzi na to, że z 12901 wyborców - tylko 4813 - w gminie miejsko-wiejskiej - poparło Pawła Salę. - Na pensję z dodatkami - płacą jednak wszyscy zobligowani prawem lokalnym. - Połowa kadencji powinna już dawno dać radnym sygnał do działania - bo kontrole NIK i RIO - to poważne uchybienia ze strony burmistrza Pawła Sali. - Bez względu, co wykaże postępowanie sprawdzające Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej - to mieszkańcy stanowią elektorat, to podatnicy decydują o tym, na kogo łożą podatki i jak chcą za te podatki mieszkać, i żyć w gminie Maków Podhalański. 

- Zważając na to, że radni rady miejskiej Makowa Podhalańskiego w dniu 23 czerwca 2021 roku - co prawda nie jednogłośnie udzielili wotum zaufania wobec burmistrza - któremu NIK i RIO zarzuciło tak wiele nieprawidłowości - w tym niedopełnienie obowiązków ustawowych - trzeba obarczyć wszelką odpowiedzialnością radę, czyli radnych - którym widocznie "klapki na oczach" padły! 

Można napisać, że radny Kazimierz Polak - wyczuł chyba sprawy, jakie dzisiaj sprawdza Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej - po kontrolach NIK i RIO.

- Radne: Ewa Matyja i Danuta Łopuch - są w pewien sposób z natury usprawiedliwione - bo były nieobecne.

Natomiast: Agnieszka Adamek, Zbigniew Bach, Kazimierz Bałos, Małgorzata Fidelus-Sroka, Adam Głuszek, Dorota Kaczmarczyk, Łukasz Klimasara, Józef Kurpiel, Arkadiusz Listwan (wiceprzewodniczący w radzie), Edward Orawiec (przewodniczący rady), Mariusz Sałaciak, Tomasz Spyrka - już uchybili ślubowaniu, jakie złożyli obejmując mandat społeczny w radzie. A ślubowali: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." - Co, oznacza ich słowo i ślubowanie? - Ocena należy do społeczeństwa, do elektoratu. - Redakcja nie ma do nich najmniejszego zaufania. Kontrola ich działalności może ujawnić jeszcze więcej nieprawidłowości. W świetle chociażby tylko tego: NIK kontrolowała Gminę Maków Podhalański - nieprawidłowości! - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE "Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych" oraz Nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarce finansowej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim - tym razem z okresu lat 2012-2014 - według wystąpienia pokontrolnego RIO w Krakowie - radni powinni złożyć wniosek o utratę wotum zaufania i wnioskować o odwołanie burmistrza z urzędu wraz z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. - Korupcja, układy korupcyjne w JST są ścigane - zobaczymy, jak będzie w gminie Maków Podhalański. - Co przyniesie najbliższa historia.

Reszta należy do mieszkańców - prasa kontroluje, sprawdza i działa wyłącznie w interesie państwa i społeczeństwa.


ostatnia aktualizacja: 2021.11.24 16:26


POLECANE: AFERA KORUPCYJNA - KU PRZESTRODZE! - POLICJANCI NA POLECENIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GLIWICACH ZATRZYMALI BYŁEGO PREZYDENTA ŚWIĘTOCHŁOWIC I INNYCH [Byłemu prezydentowi przedstawiono łącznie 11 zarzutów. Dotyczą one nadużycia uprawnień i wywierania bezprawnego wpływu na działaczy lokalnych mediów, w tym przez kierowanie gróźb oraz stosowanie mobbingu w Urzędzie Miejskim.]