W związku z licznymi przekłamaniami w przestrzeni publicznej przedstawiamy poniżej informację o wynikach konsultacji społecznych w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie tzw. uchwały antysmogowej, wraz z terminami, metodyką i zakresem tych konsultacji.