Zarząd województwa małopolskiego na 409. posiedzeniu zatwierdził między innymi uchwałę na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 oraz przedłużenie terminu wymiany starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem. Wsparto też finansowo projekty organizacji pozarządowych z naszego regionu.