Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do sądu aktu oskarżenia przeciwko Patrycji Z. – byłej wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przeciwko Jakubowi M. – byłemu dyrektorowi Departamentu Projektów Własnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Śledztwo było prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.