Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że tegoroczny „Marsz Żywych” odbędzie się 2 maja. Przewiduje się, że weźmie w nim udział ok. 10 tysięcy osób z ponad 40 krajów i regionów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 marca 2019 r.

Aby zgłosić udział szkoły/placówki należy przesłać na adres: marsz.zywych@men.gov.pl. W tytule korespondencji prosimy podać nazwę miejscowości i nazwę szkoły/placówki. 

Wnioski przesłane po 17 marca br. lub te, które nie zawierają pełnych informacji, nie będą podlegały rejestracji. Wnioski będą rejestrowane w kolejności odpowiadającej terminowi ich przekazania do ministerstwa. 

Lista szkół/placówek zakwalifikowanych do udziału w Marszu Żywych 2019 będzie sporządzona na podstawie informacji zawartych we wnioskach, w tym o braku uczestnictwa we wcześniejszych edycjach projektu, oraz z uwzględnieniem terminu przesłania wniosku do ministerstwa i limitu miejsc – corocznie wskazywanego przez Organizatorów. 

Informacja o zakwalifikowaniu danej grupy (wraz ze szczegółowymi informacjami natury organizacyjnej) zostanie przesłana do jej opiekuna (na adres e-mailowy opiekuna grupy wskazany we wniosku) – w terminie do 29 marca 2019 r.

Szkoły/placówki zakwalifikowane do udziału w Marszu mają możliwość uzyskania refundacji kosztów podróży do/z Oświęcimia. Przypominamy o obowiązku posiadania przez uczestników Marszu ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna lub dowód osobisty). Wszystkie grupy zostały zobowiązane do przybycia do Muzeum najpóźniej do godz. 11:15. Wejście na teren Muzeum będzie możliwe wyłącznie za okazaniem indywidualnych identyfikatorów. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca również nauczycieli i uczniów ze szkół oraz placówek oświatowych do pogłębiania wiedzy historycznej w tym zakresie przez korzystanie z oferty edukacyjnej innych miejsc pamięci, w tym Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

Szczegółowych informacji udziela Departament Współpracy Międzynarodowej – Koordynator udziału polskiej młodzieży szkolnej w programie „Marsz Żywych”,

tel. 22 3474312, e-mail: marsz.zywych@men.gov.pl   


Projekt „Marsz Żywych” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Dzięki uczestnictwu w Marszu młodzi ludzie poznają także historię polskich Żydów, spotykają się z polskimi rówieśnikami oraz polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski. Druga jego cześć jest realizowana w Izraelu. Po raz pierwszy Marsz Żywych zorganizowano w 1988 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/Formularz_zg%C5%82oszeniowy_Marsz_%C5%BBywych_2019.xls/c78f7705-71d4-1913-5528-d132f1ef795a

Autor: MEN gov.pl